Eylem araştırmaları nedir?

  1. Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmek için kullanılan, nasıl doğru so­ru sorulacağının veri toplanacağının, sonuçların tablolaştırılacağının,yazılacağının ve bulguların sunulacağının öğretildiği öğretim tekniğidir (Doğanay, 2008). Bu tekniğin uygulanması sürecinde; prob­lemin seçilmesi, öğrencilere araştırma sürecinin öğretilmesi, rehber eşliğinde araştırmaya yönlendiril­mesi ve sonucun sözlü ya da yazılı olarak sunulması önemli bir yer tutar (Doğanay, 2008).
Bir cevap yazın 0