1. Normal sınıflarda, çeşitli boyutlarda farklı ihtiyaçları olan öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde öğretim sürecinin her adımının öğrenci özelliklerini dikkate ala­rak yapılandırılmasını önemli gören yaklaşımdır (Yabaş,Altun,2009).

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİMİN İLKELERİ

 • Öğretmen ve öğrenciler birbirlerinin benzerlik ve farklılıklarını kabullenirler ve saygı gösterirler.

 • Değerlendirme, öğretime rehberlik eden tanılayıcı ve sürekliliği olan bir aktivitedir. Değerlendirmenin amacı süreç içinde farklılaşacaktır. Ön-değerlendirmede, öğrencilerin ilgileri, öğrenme profilleri ve hazırbulunuşlukları ile ilgili olarak veri toplamakken; süreç içindeki değerlendirmede, öğrencilerin öğrenmeleri hakkında farkındalık yaratmalarını sağlamak ve geri bildirim vermektir.

 • Öğrenme görevleri, değerlendirme ile elde dilen bilgiler üzerine planlanır ve düzenlenir.

 • Tüm öğrenciler kendilerine anlamlı gelen bir öğrenme aktivİtesi ile uğraşır durumdadırlar. Bu aktiviteler cesaretlendirici, ilginç ve katılımcıdır.

 • Öğretmen bilgi sağlayıcıdan çok, zaman, mekan ve aktivitelerin öncelikli koordinatörüdür.

 • Öğrenenler ve öğretmenler sınıfın ve bireysel hedeflerin oluşturulmasında işbirliği içindedirler.

 • Öğrenciler çeşitli grup oluşumları içinde çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak da çalışabilirler.

 • Gruplar esnektir.

 • Zaman, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ilerlemeye yönelik olarak esnek kullanılır.

 • Öğrencilerin çalışmak istedikleri konular, çalışma yolları, öğrendiklerini gösterme konularında seçenekleri ve seçme hakları bulunur.

 • Öğretmen, öğrenci ihtiyaçlarına göre farklı öğretim araçları kullanır.

 • Öğrenciler bir çok yolla değerlendirilir. Her öğrencinin gelişimi başlangıç noktasına dayalı olarak ölçülür ve değerlendirilir (www.asced.org).

 • Öğretmen, konunun önemli kısımlarına odaklanır (Tomlinson, 1999).

Benzer bir yazımız:  Akrostiş nedir?