1. Çoğunlukla toplumu ilgilendiren bir konunun farklı düşüncelere sahip bireylerle tartışılma­sı, dinleyici uzman katılımı gözetilmeden tartışmanın sürdürüldüğü süreçtir (Söylemez,2009). Forum­da sürecin başından sonuna kadar katılımcı uzman farkı gözetmeden tüm katılımcıların duygu ve dü­şüncelerini aktarmalarına imkan verilir (Söylemez, 2009).Dikkat! 
  • Ciddi bir atmosferi vardır.
  • Dinleyici aktiftir.Demokratik katılım vardır.