1. Tat kaçınması öğrenimi belli bir duyusal ipucunu koku, tat, ses ya da görüntüyü olumsuz bir durumla bağdaştırmak ve ileride o duyusal ipucundan sakınmak durumunu tanımlar (Plotnik, 2009).
 2. Olumsuz tat koşullanması ve olumlu ya da olumsuz önyargıların tüm senaryoya uygulanması olarak iki şekilde uygulanabilir.
  a. Olumsuz tat koşullanması: Yiyeceğin fizyolojik bir anormallikle ilişkilendirilerek o yiyecekten uzak durma eğilimi ortaya çıkarmasıdır.
  Örnek: Tüketilen bir gıda maddesi aradan 3-4 saat geçmesine rağmen (bitişikliğe aykırı) organizmada fizyolojik bir anormallik oluşturuyorsa bu durum besin maddesiyle ilişkilendirilir. Organizma bu gıdadan uzak durmaya başlar. Ali’nin midesinin bulanması öğlen yediği tavuğa bağlanıyor ve Ali balıktan uzak duruyorsa Garcia etkisidir.
  b. Olumlu ya da olumsuz ön yargıların tüm senaryoya uygulanması: Organizmanın herhangi bir duruma  ilk izlenimde elde ettiği veri diğer bilgilerini etkisi altına alabilir.
  Örnek: Ali ilk izlenimde öğretmenini sevmemiş ve samimiyetsiz bulmuştur. Beraberinde sınıfını, arkadaşlarını ve okul çalışanlarını da sevmemiştir.
  Not: Bitişiklik ilkesi, üst düzey koşullanma ve uyarıcı genellemesi yoktur.
Benzer bir yazımız:  Hatırlama nedir?