gecerlilik

Geçerlilik nedir?

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)
Loading...

Geçerlilik, bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellikle karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme derecesidir. Bir ölçme aracının, geliştirilmiş bulunduğu konuda amaca hizmet etme derecesi olarak da tanımlanabilir.

gecerlilik
Geçerlilik nedir ve geçerlilik türleri nelerdir?

Geçerlilik türleri nelerdir?

1- Kapsam geçerliliği

Bir testi oluşturan soruların, ölçülmesi planlanan davranışlar evrenini temsil etme düzeyi hakkında bir karara varma işine o testin (ölçme aracının) kapsam geçerliliği denir.

Kapsam geçerliliği testin içeriği ile ilgilidir.

Kapsam geçerliliğinin bulmak için iki yaklaşım vardır. Bunlar;

 • Mantıksal veya rasyonel yaklaşım: Belirtke tablosu hazırlamak ve uzmanlardan sınav hakkında görüş almak
 • İstatistiksel yaklaşım: Önceden hazırlanmış geçerli ve güvenilir bir ölçme aracını yeni ölçme aracıyla korelasyonuna bakmak

2- Yapı geçerliliği

Testin her bir maddesinin (sorusu) testin geneli, bütünü ile uyumlu olması, testin amacına uygun ve bu amaç ile tutarlı olması durumu yapı geçerliliği ile açıklanır. Yapı geçerliliği, neden-sonuç ilişkisinin grup karşılaştırması yapılarak bulunur.

Her bir madde birbiriyle ilişkili olmalıdır. KPSS sorularında araştırma yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır.

3- Yordama geçerliliği

İstatistiksel teknikler kullanılarak ve bilinenlerden faydalanarak bilinmeyen durumlara (geleceğe) yönelik tahminde bulunma işlemidir. LGS kurs merkezlerinde alınan puanların gerçek LGS puanı ile ilişkisi yordama geçerliliğine örnek gösterilebilir.

4- Uygunluk geçerliliği

Hazırlanan ölçek var olan davranışı uygun olarak ölçmesidir. Öğretmenin öğrencilere uyguladığı testin önceki test skorlarıyla ilişkisi uygunluk geçerliliğidir.

Testin geçerliliğini arttırmak için neler yapılabilir?

 • Ölçme aracındaki bütün davranışların kazanımların en az birisiyle ilişkili olmasına dikkat edilmelidir.
 • Soruların bilen öğrenci ile bilmeyen öğrenciyi ayırt edebilir nitelikte olması gereklidir.
 • Ölçme aracının güvenilir olmalıdır. Geçerlilik için güvenilirlik ön koşuldur.
 • Ölçme aracı işlenen kazanımları yeterli ve dengeli biçimde kapsamalıdır.
 • Özellikle başarıyı belirlemek için kullanılan ölçme araçlarında genellikle orta güçlükte sorular olmalıdır. Test çok zor ve çok kolay soruları barındırmalıdır.
 • Kopya ihtimalinin artması geçerliliği düşürür.
 • Ölçme aracı uygulanmadan önce uzman görüşü alınması geçerliliği yükseltir.

Kaynakça

 1. Güvenirlilik ve geçerlilik, 2022
 2. Geçerlilik, 2022
Geçerlilik nedir? BENZER İÇERİKLER
Geçerlilik nedir? YAPILAN YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.