Geciktirilmiş pekiştireç nedir?

  1. “Ödül beklentisi olan bireyin tüm çabalarına karşın, pekiştireç alma yolların­da değişiklik yaparak bireyi şaşırtacak olaylar yaratarak ödüle belli bir süre ulaşamamasına işa­ret eder. Bu görüş, bireyin pekiştirecin gecikmesine neden olan istenmedik davranışı ve eksik olan is­tendik davranışı, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlayarak, istendik davranışı uzatılan zamanda çok sayıda tekrarlayacağı, böylecek kazanılan davranışın daha kalıcı alacağı anlayışına dayalıdır” (Olgen, 1997, s.109).

Bir cevap yazın Cevabı iptal et0