Piaget dil gelişiminde çocuk konuşmalarını benmerkezci ve sosyalleşmiş konuşma olarak ikiye ayırmıştır. Çocuk konuşmaya başlaması aşağıdaki evrelerle olur.

Şekil: Dil Gelişmi

Piaget dil gelişimini ise 4 aşamada incelemiştir.

 1. Agulama evresi (0-12 Ay):

  Agulama dönemi kendi içerisinde üç evreye ayrılır. Bunlar;

  a. Ağlama  evresi (0-2 Ay): 

  Bebek bilinçsiz tepkiler vererek ihtiyaçlarını belli eder.

  b. Badıldama evresi (2-6 Ay):

  Bu dönemde bebekler bilinçsiz sesler çıkartır. Tüm bebeklerde aynıdır.

  c. Çağıldama evresi (6-12 Ay):

  Çocuğun ilk hece kurmaya başladığı evredir. “Ba-ba, de-de gibi”

 2. Tek sözcük evresi (12-18 Ay):

  Konuşma açısından kritik bir dönemdir.Bu dönemde çevre keşfedilir.Çocuk bir kaç sözcükle çevresiyle iletişim kurmaya çalışır. Çocuk bir sözcükle birden fazla şeyi anlatabilir. Bu duruma da morgem denir.

 3. Telgrafik konuşma evresi (12-18 Ay):

  Bu dönemde çocuğun kelime haznesinde hızlı bir gelişim görülür. Çocuk basit cümleler kullanırken bağlaç ve ek kullanmaz. 12 aylık bebeklerde dil gelişiminde “anne su, baba top gibi” basit cümleler görülmeye başlanır.

 4. İlk gramer evresi (24-60 Ay):

  Çocuk bu dönemde çok fazla soru sorar. Gramer kurallarına uygun cümle kurmasını öğrenerek yetişkin bir dil yapısı kazanır.