Piaget ahlak gelişim kuramı

Piaget ahlaki gelişimin bilişsel gelişime paralel olarak geliştiğini savunmuştur. Yani birey bilişsel olarak geliştikçe ahlaki kuralları daha rahat anlar ve uygulamaya başlar.

Şekil: Piaget’in ahlak gelişimi nasıldır?

1. :

5 yaşına kadar bilişsel olgunluk sağlanmadığı için ahlaktan söz edilemiyeceğini söylemiştir.

2. (5-10 Yaş) (Heteronom dönem):

İlk ahlaki değerledirmeler görülür. Çocuk, yetişkinler tarafından koyulan kurallara mutlak bağlıdır. Konulan kuralların değiştirilemeyeceğini düşünür. Ortamda kural koyucu yoksa çocuk kuralı çiğneyebilir.

Çocuk, ceza ve ödüle yani sonuca odaklı davranışlar sergiler.

3. (10-18) (Otonom dönem):

Birey artık kendi ahlaki değerlendirmelerini yapabilmektedir.Kendine özgü bir ahlak sistemi oluşturmuştur. Kurallar mutlak değildir.Birey kuralları eleştirebilir, değiştirebilir hatta çiğneyebilir.

Ceza ve ödüle bakmaz bu da sonuç yerine davranışın niteliğine odaklandığının göstergesidir.