admin
1 dakika okuma süresi

Vygotsky ile zihnin 2 yaşına kadar bağlantılı olmadığını, 2 yaşından sonrada güçlü bir bağlantı içerisinde olduğunu vurgulamıştır. Vygotsky dil gelişimini 3 ayrı evrede incelemiştir.

Vygotsky’nin dil gelişim kuramı:

Şekil: Vygotsky kuramı
  1. Sosyal dil:

    Ortamda başkaları varken konuşur. Çocuk kendi kendine konuşmaz. Dil bu evrede içselleştirilmemiştir.

  2. Benmerkezci dil:

    Bireyin bir davranışı gerçekleştirmeden önce kendisiyle konuşmasıdır. Kısaca sesli düşünme diyebiliriz. Bu konuşma oyun ve etkinlikleri yaparken ortaya çıkabilir. Ses ile düşünce tam ayrışmamıştır sonucuna varabiliriz.

  3. İçsel dil:

    Çevreden alınan dil tümüyle içselleştirilmiştir. Birey karar alırken kendisiyle konuşur. Kendisiyle yaptığı konuşma tümüyle sessizdir.  Ses ile düşüncenin bu evrede ayrıldığı sonucuna ulaşabiliriz.