1.  “Aynı türden olan ya da birbirine benzer uyarıcılara karşı daha önce kazanılan tepkinin verilmesine denir. Koşullu uyarıcıya benzeyen diğer koşullu uyarıcılara da tepki verilmesi duru­mudur. Örneğin; Pavlovun köpekleri özel bir zile koşullandıkları halde ayrı tonda herhangi bir zil sesi duyduklarında hemen salya salgılaması genellemedir” (Deniz, 2007, s. 269).
  2. Genelleme kavramı kendi içinde 3 farklı şekilde tanımlanır.Bunlar; Uyarıcı genellemesi, tepki genellemesi ve öğrenmenin genellemesi
    Editör Örneği: Annesine sofrayı kurup kaldırmada yardımcı olan bir kızın, annesinin takdirini aldıktan sonra bulaşık yıkamada da yardımcı olduğu görülür. Bu durum tepki genellemesi olarak açıklanır.
    Editör notu: Klasik koşullanma da tepki genellemesi yoktur. Tepki genellemesi edimsel koşullanmanın kavramıdır.
Benzer bir yazımız:  Bilişsel harita nedir?