1.  Yeni öğrenilenlerin eski bilgileri unutturmasıdır. Sonradan öğrenilenlerin önce­den öğrenilenlere bozucu etkide bulunarak hatırlanmasını güçleştirmesine, unutturmasına geri­ye ket vurma denir. Örneğin ligin en son haftasında izlediğim maç, eskileri unutturalabilir. Yani geri­ye ket vurmada gerideki bilgiler unutulur (Öğrenme psikoloji, 2013).
  2. Yeni öğrenilen bilgilerin eskilerini unutturması ya da hatırlanmasını zorlaştırmasıdır. Mesela; lokantada siparişleri alan garsonun sonradan aldığı siparişlerden dolayı ilk siparişleri hatırlayamaması. (Civelek, 2011)
  3. Örneğin bireyin yeni öğrendiği İngilizcedeki bazı kelimelerin karşılığına ilişkin bilgileri önceki Fransızcadaki bazı kelimelerin karşılığını karıştırmasına ve unutmasına neden olur. (Mehmet Ali SEVEN ve
    Ali Osman ENGİN, Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler, Erişim Tarihi: 02 Ağustos 2019,  https://dergipark.org.tr/download/article-file/32119)
Benzer bir yazımız:  İçsel güdülenme nedir?