1. 20 yy. ilk yarısında Almanya’da ortaya çıkmış bir kuramdır. Wertheimer, Koffka ve Köhler bu kuramın öncülerindendir.
  2. Gestalt psikolojisi özellikle algı ve algı kuralları üzerinde durmuş ve psikolojiye al­gı kavramını kazandırmışlardır. Belirlemiş oldukları algı yasalarına göre, insan çevresindeki uya­rıcıları, tek tek parçalar halinde değil diğerleri ile ilişki içinde bir bütün olarak algılama eğilimin­dedir.  (Öğrenme psikoloji, 2013).
    Editör Örneği: Birey dış dünyayı bir bütün olarak algılar. Senfoni orkestrasında 29 farklı enstrüman kullanılır. Ancak dinleyiciler çalgı aletlerini ayrı ayrı değil bir bütün olarak algılar.

 

Benzer bir yazımız:  Etkinin yayılması nedir?