1. Gerçekçi terapiyi bireylerin yaşam şartlarında ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sorum­luk sahibi olma yönünde desteklenerek gerçeğe yönlendiren bir rehberlik etkinliği olarak gören, ku­rallara uymanın esas olduğu ve öğretim sürecinde öğrencilerin kurallara uymaya zorlanması gerek­tiğini ileri süren disiplin modelidir (Moore, 2000). Bireysel sorumluluklar vurgulanmalı, davranışları ile il­gili sürekli geri bildirimde bulunulmalı ve değer yargılanma oluşumu sağlanmalıdır (Moore, 2000).