1. Belli bir konu ya da problem durumuyla ilgili olarak ilgili kişi ya da kişilerden, uzmanlar­dan diyalog halinde bilgi alma sürecidir (Tan.2009).

  Görüşmeye Karışan Hatalar

  Tanıma Hatası

  Görüşülen kişilerde olaylar

  İhmal Hatası

  Özellikle görüşmelerin raporlaştırılması, not alma esnasında bazı olayların ve özelliklerin önemsenmeyerek ihmal edilmesi durumudur.

  Derleme Hatası

  Görüşülen kimsenin cevapları hatırlanırken bunların abartılması, büyütülmesidir.Bir bilginin yerine bir başkasını koyma, görüşme özelliğinin tam yansıtılmasına engel olur.

  Yerini Değiştirme Hatası

  Görüşmecinin olayların sırasını ve olaylar arasındaki bağlantıyı doğru hatırlayamamasından kaynaklanan hatadır.

 

Benzer bir yazımız:  Bozulma nedir?