Gösteri, öğretmenin öğrencileri önünde bir psikomotor becerinin nasıl gerçekleştirildiğini aşama aşama öğretmeye çalıştığı tekniktir. Bu teknik kullanılırken slayt, harita, resim, grafik, model, kara tahta gibi görsel ve işitsel araçlardan yararlanıomalıdır.

Gösteri tekniği

Gösteri tekniğinin tanımı nedir?

Belli olgu ve olaylara ilişkin ilkeleri açıklamak, birtakım teknik ve becerileri öğretmek amacıyla bir şeyi başkalarının önünde yaparak gösterme işidir (Demirci, Yağcı, 2002).

Gösteri tekniğinin diğer ismi demonstrasyondur.

Gösteri tekniğinin yararları nelerdir?

  • Göz ve kulak duyularına hitap ettiği için kalıcı öğrenme sağlar.
  • Ekonomik bir tekniktir.
  • Tehlikeli deneylerin uzman tarafından yapılması sınıfı daha güvenli kılar.
  • İyi planlanmış ve hazırlanmış bir gösteri öğrencinin dikkatini çeker.

Gösteri tekniğinin sınırlılıkları nelerdir?

  • Bu teknik süresince öğrenci pasif dinleme durumundadır.
  • Gösteriyi gerçekleştirecek uzmanın hazırlanıp gelmesi gerekir. Bu da öğretmen için zaman israfına yol açar.
  • Öğrencilerin psikomotor becerileri gelişmez.
  • Gösteri tekniğinde arka taraftaki öğrencilerle ön taraftaki öğrenciler aynı oranda yararlanamayabilirler.

Bu teknik gösterip yaptırma tekniğinin gösterme kısmını içerir (Sönmez, 2008).

Gösteri tekniği örnekleri

  • Laboratuvarın yetersiz olduğu durumlarda öğretmenin etkinliği tüm sınıf karşısında yapması ve öğrencilerin izlemesi gösteri tekniğidir.
  • Meslek lisesinde görev alan bir öğretmenin öğrencilerine bir makinanın nasıl kullanıldığını göstererek anlatması gösteri tekniğidir.

Gösterip yaptırma tekniği ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz: