• Bireylerin bilgileri algılama ve zihinde düzenleme yeteneklerinin üstünde durulması gerektiğini savunur.
 • Bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama, kodlanan bilgileri çözme biçimi üzerinde görüş bildiren bilişsel boyutta değerlendirilen bir modeldir.
 • Bilgiyi algılama ve işleme olmak üzere iki temel üzerine kuruludur. Kavramları daha sonra da kendi arasında sınıflara ayırmıştır.
 • İnsanlar, bilgiyi Somut ya da Soyut algılar.
 • İnsanlar, bilgiyi Ardışık ya da Gelişigüzel işler.

Öğrenme Stilleri

Somut Ardışık
 • Bilgiyi duyu organlarıyla hissederek algılar.(Somut algılama)
 • Uzun süreli belleğe bilgi düzenli bir şekilde işlenir.
Soyut Ardışık
 • Düşünürler, okurlar ve dinlerler. (Soyut algılama)
 • Uzun süreli belleğe bilgi düzenli bir şekilde işlenir.
Somut Rastlantısal
 • Bilgiyi duyu organlarıyla hissederek algılar.(Somut algılama)
 • Gelişigüzel (düzensiz) şekilde uzun süreli belleğe işlerler.
Soyut Rastlantısal
 • Düşünürler, okurlar ve dinlerler. (Soyut Algılama)
 • Gelişigüzel (düzensiz) şekilde uzun süreli belleğe işlerler.