Gregorc’un öğrenme stilleri nelerdir?

Gregorc’un öğrenme stilleri somut ve soyut olarak temelde ikiye ayrılmaktadır. Algılama biçimlerine göre sınıflandırıldığında ise rastlantısal ve ardışık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu yazımızda öğrenme stilinin temelini, değerlendirme şekillerini ve stilleri açıklayacağız.

  • Bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama, kodlanan bilgileri çözme biçimi üzerinde görüş bildiren bilişsel boyutta değerlendirilen bir modeldir.
  • Gregorc’un öğrenme stilleri ile bireylerin bilgileri algılama ve zihinde düzenleme yeteneklerinin üstünde durulması gerektiği savunulur.

İnsanlar, bilgiyi Somut ya da Soyut algılar.

İnsanlar, bilgiyi Ardışık ya da Gelişigüzel işler.

Öğrenme Stilleri

Somut Ardışık
  • Bilgiyi duyu organlarıyla hissederek algılar.(Somut algılama)
  • Uzun süreli belleğe bilgi düzenli bir şekilde işlenir.
Soyut Ardışık
  • Düşünürler, okurlar ve dinlerler. (Soyut algılama)
  • Uzun süreli belleğe bilgi düzenli bir şekilde işlenir.
Somut Rastlantısal
  • Bilgiyi duyu organlarıyla hissederek algılar.(Somut algılama)
  • Gelişigüzel (düzensiz) şekilde uzun süreli belleğe işlerler.
Soyut Rastlantısal
  • Düşünürler, okurlar ve dinlerler. (Soyut Algılama)
  • Gelişigüzel (düzensiz) şekilde uzun süreli belleğe işlerler.
Gregorc’un öğrenme stilleri tablosu
Bir cevap yazın Cevabı iptal et0