1. Organizmanın davranışını ortaya çıkartan ve devamlılığını sağlayan içsel güce güdü denir.
  2. Birincil Güdü Nedir?İkincil Güdü Nedir?
    Fizyolojik ihtiyaçları karşılamaya dönüktür.Sosyal ihtiyaçları karşılamaya dönüktür.
    Örnek: Yeme, içme, hava, barınma gibi…Örnek: Para, meslek sahibi olma, estetik

     

  3. Güdü Silsilesi Nedir?
    İhtiyaç->dürtü->güdü->güdülenme->davranış->öğrenme
Benzer bir yazımız:  Kavramsal basamaklar dizisi nedir?