1. “Bireyin ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenmiş bir hedef doğrultusunda davranışlar üretmesini ve hedefe ulaşmak için çaba harçamasını ifade eder” (Aral; Duman, 2009, s.231).
  2. Bireyi davranışa geçiren güç, istek ve enerjidir.
  3. Motivasyonun eş anlamlısıdır.

    Not: Yüksek kaygı öğrenmeyi olumsuz etkilerken, yüksek güdülenme öğrenmeyi olumlu etkileyen bir unsurdur.

Benzer bir yazımız:  Edimsel davranış nedir?