1. Algıda derinliğin monoküler ipuçlarındandır. Başınızı hareket ettirdiğinizde, görsel alanı­nıza giren nesneler de size birbirlerine göre hareket ediyormuş gibi görülür. Size en yakın nes­neleri başınızın hareket yönüne ters doğrultuda, uzaktaki nesneleri ise başınızla aynı doğrultuda hareket ediyormuş gibi görürsünüz. Bu duruma hareket paralaksı da denir. Ayrıca uzak nesneler­de görünen hareket miktarı, yakın nesnelerdekine oranla daha azdır (Morgan, 1995,s.272).
  2. Hareket, bir referans noktasına göre bir cismin konumundaki değişimdir.
Benzer bir yazımız:  Anahtar sözcük nedir ?