harmanlanmis 633 x 356

Harmanlanmış öğrenme modeli nedir?

(No Ratings Yet)
Loading...

Harmanlanmış öğrenme modeli ya da harmanlanmış eğitimi, geleneksel sınıf içi eğitimin teknolojik araç-gereçlerle geliştirilerek zengin öğretim hizmetleri hazırlamak olarak ifade edilebilir. Yüz yüze ve çevrimiçi öğrenmelerin kesişimi olan harmanlanmış öğrenme de çevrimiçi alınan eğitimlere ek olarak yüz yüze eğitim verildiği düşünülebilir.

Harmanlanmış öğrenme nasıl tanımlanır?

Öğretimin uygun bir şekilde sunulması, uygulanması ve değerlendirilmesi amacıyla eğitsel medyanın yapılandırılmış bir kombinasyonunun kullanıldığı çevrimiçi öğrenme, öğretmen yönetimli destek/rehberlik, çeşitli bilgi kaynakları, metin tabanlı ve elektronik medya uygulamalarını içeren bir modeldir

Thomson, 2002

Çevrimiçi (online) olan bölümde öğrenciler; bilgi edinmek, tekrar etmek ve bilgilerini yapılandırmak için çalışmalar yaparlar. Bu bölüm daha çok Bloom taksonomisindeki alt düzey (bilgi, kavrama) kazanımların ediniminde etkili rol oynar.

Yüzyüze olan bölümde öğrenciler; öğretmenle yürüttüğü birebir etkileşim ve yönlendirmelerle bloom taksonomisindeki üst düzey (analiz, sentez) kazanımların edinimi sağlanır.

Harmanlanmış öğrenme modelinin bileşenleri nelerdir?

Harmanlanmış öğretim modeli (harmanlanmış eğitim) aşağıdaki bileşenlerden oluşur.

Eş zamanlı (senkron) fiziksel biçimler,
√ Öğretmen liderliğinde ki sınıflar
√ Laboratuar çalışmaları
√ Çalıştaylar
√ Alan gezileri
Eş zamanlı (senkron) çevrimiçi biçimler (online e-öğrenme):
√ e-görüşmeler/toplantılar
√ Sanal sınıflar
√ Web seminerleri ve radyo veya TV yayını
√ Koçluk (coaching)
√ Mesajla anında görüşme
Bireysel hızda farklı zamanlı (asenkron) biçimler:√ Pdf dokumanları
√ Web/bilgisayar destekli eğitim modülleri
√ Değerlendirme/test ve anketler
√ Benzetişimler
√ Mesleki yardım ve elektronik performans destek sistemleri
√ Canlı ders kayıtları
√ Çevrimiçi öğrenme toplulukları ve tartışma forumlarıdır.

Singh ve Reed, 2001
Harmanlanmış öğrenme modeli nedir? BENZER İÇERİKLER
Harmanlanmış öğrenme modeli nedir? YAPILAN YORUMLAR
Cevabı iptal etmek için tıklayın.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Exit mobile version