Hazırbulunuşluk nedir?

Hazırbulunuşluk kavramı eğitim bilimleri dersinde sıkça karşılaştığınız bir kavramdır. Öğrenme psikolojisi ve gelişim psikolojisi derslerinde özellikle karşınıza çıkmaktadır.

Bireyin öğrenme ortamına getirdiği her şeydir. Bireyin öğrenme ile ilgili zeka, yaş, güdülenme, fizyolojik, psikolojik ve bedensel sağlık durumu, dikkat, olgunluk, gelişim, genel uyarılmışlık ve kaygı düzeyi gibi nitelikleridir.

Senemoğlu, 2007

Hazırbulunuşluk sinir sisteminin öğrenmeye hazır olmasıdır.

Binbaşıoğlu, 1995

Hazır bulunuşluk bilişsel hazır bulunuşluk, sosyal hazır bulunuşluk ve eğitsel hazır bulunuşluk olmak üzere üçe ayrılır.

Ünal, 2005

Bireyin bir konuyu tam olarak öğrenebilmesi için o konunun gerektirdiği gelişim ve güdülenme düzeyine ulaşmış olması hazırbulunuşluktur.

https://egitimsozlugu.com/gelisimin-temel-kavramlari-nelerdir/#3_Hazirbulunusluk_nedir

Hazırbulunuşluk örnekleri

Fen Bilimleri dersinden basit makineler konusunu anlayabilmek için çarpma işlemini düzgün yapıyor olmak gerekir. Çarpma işlemi öğrencinin bilgi olarak hazırbulunuşluğunu ifade eder. Anaokuluna giden bir öğrencinin birinci sınıfta zorlanmaması da hazırbulunuşluğu ifade eder.

Bir cevap yazın 0