1. Bir hikayede bulunan unsurların ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin grafikleştirilmesi, metni anlamayı ve hatırlamayı kolaylaştırmak için öğrencilerin boş bir kağıda anlatılan hikayenin haritasını oluşturmaları şeklinde gerçekleşen etkinliktir (Gökçe, Sis, 2011).
Benzer bir yazımız:  Akran öğrenme nedir?