1. Bir hikayede bulunan unsurların ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin grafikleştirilmesi, metni anlamayı ve hatırlamayı kolaylaştırmak için öğrencilerin boş bir kağıda anlatılan hikayenin haritasını oluşturmaları şeklinde gerçekleşen etkinliktir (Gökçe, Sis, 2011).