İçsel güdülenme nedir?

nstagram
  1. Bireylerin kendi isteği, anlayışı ve duygularından dolayı öğrenmeye istekli olması durumuna içsel güdülenme denir. İçsel güdüler dışsal güdülere göre çok daha etkilidirler.
  2. Deci ve Ryan (2002) “uzmanlık”, “özerklik” ve “ilişki kurma” ihtiyaçlarını temel, evrensel psikolojik ihtiyaçlar olarak sınıflandırmışlar ve bu psikolojik ihtiyaçların karşılanması ile içsel güdülenmenin
    gerçekleşeceğini belirtmişlerdir.
    Editör örneği:
    -Birey kendini daha iyi hissetmek için kilo veriyorsa içsel güdülenmeye örnektir.
    -Yeni bir dil öğrenmek için kursa gitmek, konuyu daha iyi anlatabilmek için araştırma yapmak da içsel güdülenmeye örnektir.
Bir cevap yazın 0