20 yy ‘da I. Dünya Savaşı ile II. Dünya savaşı arasındaki dönemde gerçekleşen bazı siyasi yapı ve oluşumlara bu yazımızda değindik.

İki Savaş Arası Dönem

Küçük Antant (1920-21-24)

 • Fransa, Almanya’dan gelebilecek tehditleri engellemek için ve kendini güvence altına almak için ABD ve İngiltere ile ittifak kurmuş.
 • ABD onaylayamadığı için geçersiz sayılmış.

1920’de Belçika’yla, 1921’de Polonya’yla ve 1924’de Çekoslovakya’yla imzalanmıştır.

 • Almanya Prag’ı işgal edince Küçük Antant dağılmıştır.

Milletler Cemiyeti (1920)

 • I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak için kurulmuştur. O dönemki adı Cemiyet-i Akvam’dır.
 • Wilson ilkelerine dayanır.
 • 1932’de Türkiye Milletler Cemiyetine üye olmuştur.
 • ABD ve Sovyet Rusya’nın cemiyete üye olmaması milletler cemiyetini İngiltere ve Fransa’nın güdümünde kalmıştır.
 • II. Dünya savaşının ardından 1946 yılında Milletler Cemiyeti dağılmıştır.

Locarno Antlaşması (1925)

 • Devletlerin savaştan korunması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini öngörmüştür.
 • İtalya, Belçika, Polonya, Fransa, İngiltere, Almanya, Çekoslovakya arasında Londra’da imzalanmıştır.
 • Almanya, Fransa ve Belçika’nın aralarındaki sınırların değişmeyeceği kesinleşmiştir.

Locarno Antlaşması I. Dünya Savaşından sonra yalnızlaşan Almanya’yı dışlanmaktan kurtamıştır.

Locarno antlaşmasında Türkiye’nin olmadığına dikkat edelim.

Briand- Kellog Paktı ( 1928)

 • Fransa’nın dış işleri bakanı Briand, ABD’nin dış işleri bakanı Kellog arasında imzalanmıştır.
 • Türkiye’de bu pakta 28 Eylül 1929’da üye olmuştur.
 • Belçika, Polonya, Fransa, İngiltere, ABD, Çekoslovakya arasında imzalanmıştır.

Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı kabul edilmiştir.

Rapollo Antlaşması (16 Nisan 1922)

 • Almanya ile SSCB arasında imzalanan dostluk antlaşmasıdır.
 • Bu anlaşma ile Almanya SSCB’yi tanımış.

Washington Deniz Silahsızlanması Konferansı (6 Şubat 1922)

 • İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, ABD, Japonya arasında imzalanmıştır.
 • Uzak Doğudaki Japon emperyalizmi bu anlaşma ile sınırlandırılmıştır.

Londra Deniz Silahsızlandırılması Konferansı (22 Nisan 1930)

 • İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, ABD, Japonya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile savaş gemileri, denizaltılar ve uçak gemilerine sınırlamalar getirilmiş.
Benzer bir yazımız:  Çarlık Rusya'nın Yıkılışı