1. Var olan bir nesne ya da canlıyı yanlış, ayrımlı ya da değişik olarak algılama. (Ruhbilim Terimleri Sözlüğü,1974)
  2. Zihinde duyumların yanlış olarak yorumlanmasına denir. Uyaranların nitelikleri, duyu organlarının özellikleri, geçmiş yaşantılar, duygular, heyecanlar gibi özellikler yanılsamayı etkiler(Baymur, 1994, s.143).
Benzer bir yazımız:  İçsel pekiştirme nedir?