İmgesel öğrenenler nedir?

  1. “Niçin?” sorusuna cevap arayan, bilginin somut yaşantı ile algılandığını, yansıtıcı gözlem yoluyla işlendiğini, fikirlerin dinlenerek ve paylaşılarak öğrenildiğini belirten öğrenme stilidir. Mc Carty’nin öğrenme stillerinden birisidir (Arı ve Deniz. 2006).
Benzer bir yazımız:  Bilişsel giriş davranışları nedir?
Bir cevap yazın 0