1. “Niçin?” sorusuna cevap arayan, bilginin somut yaşantı ile algılandığını, yansıtıcı gözlem yoluyla işlendiğini, fikirlerin dinlenerek ve paylaşılarak öğrenildiğini belirten öğrenme stilidir. Mc Carty’nin öğrenme stillerinden birisidir (Arı ve Deniz. 2006).