İnsancıl yaklaşım kuramı nedir?

Eğitim öğretim ortamının düzenli, belirli olduğu, öğretmen öğrenci iliş­kisinin koşulsuz kabule dayandığı, empatik anlayışın süreçte kullanıldığı, temel ihtiyaçlara önem verildiği, öğrencinin kendini geliştirme, bağımsızlaştırma ve düzeltme imkanları bulduğu öğren­me anlayışına denir (Deniz, 2007).

İnsancıl yaklaşım (humanist öğrenme) kuramı

  • Bireyin temel güdüsü kendini gerçekleştirmedir.
  • İnsan doğduğu andan itibaren iyidir.
  • Her insan tektir, biriciktir.
  • Eğitimde bireysel farklılıklara önem verilir.
  • İnsan özgürdür. Özgürlüğünü kaybetmemek için veya özgürlüğe ulaşmak için gayret içindedir.
  • Her birey kendi seçimlerini yapabilmeli ve kararlarını alabilmelidir.
  • Her bireyin dış dünyayı algılayış biçimi birbirinden farklıdır. (fenomelojik alan)
  • Üst sınıflardan yetiştirilen öğrenciler alt sınıftaki öğrencilere rehberlik yapabilirler. (Akran rehberliği)
  • Akran rehberliği, akran danışmanlığı, akran arabuluculuğu ve akran öğreticiliği de bu kurama ait kavramlardır.

Not: Humanist öğrenme kuramı öğrenci merkezli eğitim kavramını literatüre kazandırmıştır.

İnsancıl öğrenme kuramının temsilcileri kimlerdir?

Maslow ve Rogers en önemli temsilcileridir.

İnsancıl yaklaşım kuramının aldığı eleştiriler

İnsan doğasını fazlasıyla iyi kabullenmesi ve iradenin özgür olması üzerine fikir savundukları için eleştirilmişlerdir.

Kaynaklar

  • Deniz, M.E. (2007), Eğitim Psikolojisi, Ankara: Maya Akademi Yayınları
Bir cevap yazın 0