İş başında eğitim nedir?

  1. “Hizmet içi eğitimde öğreticilerin personeli yetiştirmede kullandıkları gibi işyerlerinde üstlerin astlarını hizmet içinde gelişimlerini sağlamak üzere de uygulanan bir yöntemdir (Taymaz,l98i,s.l30). “Dört aşamadan oluşur; 1. aşama öğrencinin hazırlık aşamasıdır, 2. aşama işin açıklanması ve gösterilmesi aşamasıdır, 3. aşama gözleyenin işi yapması aşamasıdır, 4. aşama kontrol ve denetim aşamasıdır” (Taymaz, 1981,$.130).
Bir cevap yazın Cevabı iptal et0