1. Öğrencilerin ortak bir amaç etrafında küçük gruplar halinde birbirlerine yardım ederek öğrenmelerini gerçekleştirdikleri süreçtir (Ed. Selvi, 2008).

İş birlikli öğretimin temel ilkeleri nelerdir?

 • Olumlu Bağlılık: Gruptaki her öğrencilerin birbirinin öğreniminden sorumlu olması durumudur.
  “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” sözü bu ilkeyi belirtir.
 • Bireysel Sorumluluk: Grubun üyelerinin üzerine düşen görevleri yapması durumudur.
 • Yüz Yüze Etkileşim : Bireylerin iletişim becerileri kazanmasını belirten ilkedir.
 • Sosyal Beceriler: Birey grup içinde empati kurma, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve liderlik gibi becerilerini geliştirir.
 • Grup Sürecini Değerlendirme
  Grup üyelerinin sürecin planlanan aşamalarında birbirlerini değerlendirmesidir. (Akran Değerlendirmesi)
 • Başarı İçin Eşit Fırsat
  Gruptaki herkes eşit haklara ve sorumluluklara sahiptir. Liderlik görevi paylaşımlı yerine getirilir.
 • Grup Ödülü/Ortak Ürün
  Başarı veya başarısızlık grubun tamamına aittir. Bundan dolayı grup üyelerinin hepsi aynı notu alır.
 • Bireysel Değerlendirilebilirlik
  Kişisel gözlemlerine göre art niyetli davranışları önlemek ve çalışanı desteklemek için bireysel değerlendirme yapar.

Not: Kubaşık öğrenme ile işbirlikli öğrenme aynı kavramlardır.

Benzer bir yazımız:  Doğurtmaca (Maiotik) nedir?