Kimler İşe İade Davası Açabilir?

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre özel eğitim kurumlarında çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılan sözleşmeler özel düzenlemeye tabii. Bu sözleşmeler en az bir takvim yılı için yapılabiliyor. Bu nedenle özel eğitim kurumlarında çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin sözleşmeleri feshedildiğinde işe iade davası açamıyorlar. Bu sayılanların işe iade davası açma haklarının neden olmadığına ilişkin Avukat Erdem Akçay tarafından yapılmış açıklamaya şuradan ulaşabilirsiniz:
https://www.erdemakcay.av.tr/ozel-okullarda-calisan-ogretmenler-ise-iade-davasi-acabilirler-mi/
Yukarıda bahsedilen kişiler hariç olmak üzere özel eğitim kurumlarında çalışanlar işe iade davası açabiliyorlar. Dava açmadan önce arabuluculuk sürecinin tamamlanması gerekli.

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği:

…. İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                               : Ad Soyad
T.C. Kimlik No:
Adres:

DAVALI                               :

DAVA KONUSU     : İşe İade

AÇIKLAMA                                    :

  • … tarihinden …. tarihine kadar davalı kurumda çalıştım.
  • …. tarihinde iş sözleşmem geçerli ya da haklı bir sebep bulunmadığı halde sonlandırıldı.
  • … İş sözleşmemim sonlandırıldığı bana sözlü/yazılı olarak bildirildi.

(Maddeleri ayrıntılandırıp, durumunuzu açıklamalısınız.)

HUKUKİ NEDENLER      : İş Kanunu, HMK

DELİLLER                          :

  • …. tarih ve numaraları arabucululuk son tutanağı,
  • SGK kayıtlarım,
  • İşyeri şahsi dosyam,
  • Tanıklar (bilgileri yazılmalı),

Uğranılan haksızlığı ortaya koyan diğer deliller eklenmelidir.

SONUÇ ve TALEP  : Açıklamaya çalıştığım nedenlerle işe iademe karar verilmesini, boşta geçen süre ücretim ile işe iademin kabul edilmemesi halinde ödenmesi gerekecek tazminatın belirlenmesini, yargılama masraflarının karşı yana yüklenmesini saygılarımla arz ve talep ederim…./…./…..

DAVACI
Ad Soyad
İmza

 

 

 

 

 

Benzer bir yazımız:  Can güvenliği tayin talebi üzerine dilekçe örneği