1. Bir işin üretilmesi durumunda ne yapılması gerektiğine ilişkin bilgilerdir.(Yeşilyaprak, 2008, s.285).
  2. Hiebert ve Lefevre (1986) verdikleri örnekte işlemsel bilgiyi  “nasıl bölme yapılacağını bilmek gibi, bir şeyin nasıl olduğunu bilmek” şeklinde açıklamışlardır.
Benzer bir yazımız:  Alan kuramı nedir ?