İstasyon tekniği nedir?

Öğrencilerde işbirliği, yaratıcılık, başlanmış bir işe katkı getirme ya da işi bitirme, katılımdan keyif alma, kurallara uyma, eş zamanlı farklı etkinliklerde yer alma, iletişim becerisi geliştirme, özel yetenekleri ortaya çıkarma ve üretme özelliklerini geliştirmede işlevsel olan bir tekniktir (Sönmez, 2008).

İstasyon tekniği
İstasyon tekniği

Bilgi ve becerilerin öğretimi için farklı istasyonların oluşturulması ve bütün sınıfın gruplar halinde etkinliğin her aşamasına”(istasyonunda) katkıda bulunarak işi daha ileri aşamalara götürmeleri şeklinde sürdürülen bir tekniktir (Sönmez, 2008).

Bir cevap yazın 0