1. Edimsel koşullanmanın davranış kazandırmaya yönelik kavramıdır. 
 2. Davranışın en küçük biriminden başlanarak kademe kademe ara davranışların pekiştirilmesiyle organizmaya yeni bir davranışın kazandırılması tekniğine kademeli yaklaşma adı verilir. *
 3.  İstenilen hedef davranış kazandırılamadığında bu hedefe giden alt davranış­ların belirlenip her bir alt davranış yapıldığında, pekiştireç verilerek istenilen davranışın kazanıl­masının sağlandığı yöntemdir (Öğrenme psikolojisi, 2013).
 4. Kademeli yaklaşma kavramında davranış kazandırılırken, sistematik duyarsızlaştırma da korku yok edilir.
  Örnek:
  a. Bir futbol takımının teknik direktörü genç bir oyuncusunun kalabalık seyirci kitlesi önünde rahat oynamasını sağlamak için, onu önce küçük bir seyirci grubunun izlediği bir hazırlık maçında, sonra önemsiz bir lig maçında, daha sonra da giderek daha fazla seyircinin izlediği önemli maçlarda oynatıp her seferinde gösterdiği performansı sözel olarak pekiştirmiştir. (KPSS-2006)
  b. Bir öğretmen öğrencilerini sınıftaki soruları cevaplamaya teşvik etmek istiyorsa, her girişim için (övgü doğru olup olmadığına bakılmaksızın) onları övmelidir. Daha sonra sürece sadece doğru cevapları överek devam etmelidir. Sonrasında ise değişken aralıklarla doğru cevap veren öğrencileri överek davranışın kazandırılması mümkündür. 
  Kaynak:
  * Sinan Hoca Öğrenme Psikolojisi ders notları. Erişim tarihi: Ocak 2020, https://www.academia.edu/19602625/Renme_ders_notlarim-sinan_hoca)
Benzer bir yazımız:  Gecikmeli koşullanma nedir?