Karma yöntem nedir?

  1. Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilere kazandırılacak hedef ve davranışların düzeyine, öğrenme ortamının özelliklerine ve öğretmenin yeterlilik düzeyine göre farklı yöntem ve tekniklerin kullanımına gidilmesidir (Taşdemir, 2007).
Bir cevap yazın 0