1. Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilere kazandırılacak hedef ve davranışların düzeyine, öğrenme ortamının özelliklerine ve öğretmenin yeterlilik düzeyine göre farklı yöntem ve tekniklerin kullanımına gidilmesidir (Taşdemir, 2007).