Karşılıklı öğretim nedir?

  1. Vygotski’nin yakınsal gelişim alanı ilkesine dayalı olarak sağlanacak öğretimle çocuğun öğretiminin sürdürülebileceğini vurgulayan öğretim sürecidir (Açıkgöz, 2009). Öğrenciler grup olarak belli bir konuyla ilgili metni ele alarak ve metne ilişkin tartışma yaparak dönüşümlü bir şekilde tartışmayı yönlendirirler (Açıkgöz, 2009).
Benzer bir yazımız:  Duyuşsal stratejiler nedir?
Bir cevap yazın 0