Karşılıklı sorgulama tekniği (Discussion group) nedir?

  1. Heterojen grupların iş birliği içinde çalışmalarını, ele alı¬nan sorunun karşılıklı sorgulanmasını ve gerektiğinde farklı yaklaşımların ortaya konmasını sağ¬lamak için öğretmen tarafından ipuçlarının verilmesini böytece eleştirel ve yaratıcı düşünme be¬cerilerinin elde edilmesine imkan verilmesini sağlayan bir iş birliği tekniğidir (Edielvi,2008). ‘Bu tek¬nik öğrencilerin konuyu daha derin bir biçimde ele almalarına katkı sağlamaktadır’ (Senemoğlu, 1997, s.510).
Benzer bir yazımız:  Ortak ürün ya da grup ödülü nedir?
Bir cevap yazın 0