1. Öğrenilenlerin gözden geçirilmesi, netleştirilmesi ya da kalıcılığının arttırılması gibi amaçlarla uygulanan bir tekniktir (Açıkgöz, 2009). Öğrenci sayısının yarısı kadar kart hazırlanır. Birinci dizide; öğrenilenlerle ilgili sorular, kavramlar, örnekler vb. yer alır, ¡kinci dizide ise; birinci dizidekilerle eşleştirilebilecek yanıtlar, açıklamalar, tanımlar bulunur. Dizilerden birindeki kartlar numaralandırılır. Kartlar sınıfa dağıtılır. Öğrenciler, kendilerine gelen kartlarla ilgili hazırlık yaparlar ve daha sonra sınıfın içinde dolaşarak ellerindeki kartların eşlerini ararlar. Kartlarını eşleştirenler bunların gerekçelerini hazırlarlar. Kart numaraları rastgele söylenir ve numarası söylenenler kendi kartlarının içeriğini ve hazırladıkları gerekçeleri sınıfa sunarlar (Açıkgöz, 2009).
Benzer bir yazımız:  Etkin katılım nedir?