Kartopu nedir?

  1. Verilen bir problemi önce öğrencinin tek başına düşünmesi daha sonra iki öğrencinin bir araya gelerek görüşlerini tartışmaları,dörtlü gruplarda bu görüşlerin karşılaştırılması,sekizli gruplarda da aynı konunun tartışılıp karara varılması,son
    aşamada ise görüşlerin sınıfa sunulması ile sürecin tamamlandığı öğretim sürecidir (Sönmez, 2008).

Bir cevap yazın 0