1. Karşılaştırma yapılan düşünce ve nesnelerle ilişki kurularak problemin parçası olduklarını hissetmelerine yönelik olarak empati kurmayı gerektiren analoji şeklidir (Açıkgöz,2009).
Benzer bir yazımız:  Betimsel yöntem nedir?