KPSS sınavında Öğretim yöntem ve teknikleri dersi adı altın sıkça soru gelen bir tekniktir. Bazı kaynaklarda kolekyum, kolegyum veya kollegyum tekniği olarak isimlendirilir. Tekniğin Türkçe ismi ise uzman görüşüdür.

Biri “soru soran”, diğeri “uzmanlardan ” oluşan ve uzman gruba konunun daha iyi aydınlanması için soru sorarak sürdürülen bir öğretim sürecidir. (Taşpınar, 2007).

Tartışmacılar ve uzman grup 3-5 kişilik küçük gruplardır.

Kollegyum
Kollegyum tekniği nedir?

Not: Uzman grup, konu üzerine akademik yetkinliğe sahip kişilerden oluşabileceği gibi iyi hazırlanmış öğrencilerden de oluşabilir.

Benzer bir yazımız:  Kişisel analoji nedir?