Komite Görüşmesi nedir?

  1. Belli bir konuda bir grubun, konuyu inceleyip bir üst birime rapor sunması şeklinde gerçekleşen konuşmalardır (Sönmez, 2008). Uzman bir grubun probleme yönelik olarak araştırma ve incelemeleri sonucu elde ettikleri bilgi ve bulguları bir üst kurula sunmaları şeklinde gerçekleşir.Yeter sayıda uzman kişilerden oluşan bir grubun, belli bir konuyu inceleyip daha üst bir kurula rapor hazırlamak amacıyla işe koştukları bir konuşma türüdür (Sönmez, 2008).
Bir cevap yazın 0