Kuantum öğrenme nedir?

Kuantum fiziğinden esinlenerek oluşturulmuş bir modeldir.

Kuantum Öğrenme Tanımı:

Beyindeki tüm sinirsel ağların kullanılarak anlamlı bilgi oluşturmak için yapıları özel ve bireysel yollarla bir araya getirmedir (Deporter, 1992)

Kuantum öğrenme modelinin öğrenciye katkıları nelerdir?
 1. Öğrencilerin yaratıcılıkları ve  problem çözme becerileri gelişir.
 2. Öğrenciler kendi öğrenme sorumluluklarını kendileri alır.
 3. Öğrenciler  öğrenmeyi öğrenirler.
 4. Bireyin sahip olduğu yaşam becerilerini geliştirir.

 Kuantum öğrenmede mükemmellik üzerine vurgu yapılır. Bu modelde mükemmellik için 8 anahtarı üzerinde durulur.

Mükemmeliğin 8 anahtarı aşağıda kısaca açıklanmıştır.

 1. Bütünlük: Bütün davranışlar birbirleriyle tutarlı olmalıdır.
 2. Hatalar başarıya yol açar: Telafi edilen her hata mükemmelliğe bir adım daha yaklaştıracaktır.
 3. Güzel amaçla konuş: Olumlu konuşmalar yapın, öz saygıyı zedeleyici dil kullanmayın.
 4. Hedefine odaklan: Her işe iyi odaklanarak maksimum performans elde etmeye çalış.
 5. Kararlılık: Sözlerini ve ödevlerini takip edin; vizyonunuzla yaşayın.İşin gerektirdiği ne ise yapın.
 6. Sahiplilik: Davranışlarınızdan sorumlu olun.
 7. Esneklik: Değişimlere açık olun.
 8. Denge: Zeka, fizik ve ruhun dengesi önemlidir. Bu alanların gelişmesi için çaba harcayın.

Bir cevap yazın Cevabı iptal et0