Kuram nedir?

  1. Olay, olgu ve nesneler arasındaki bağlamı neden sonuç ilişkileri çerçevesinde açıklayan ilkeler bütünüdür (Eti. Duman, 2008). Birbiriyle ilişkili olan olayı hipotezler kurarak ve bu hipotezleri araştırma tekniklerine dayalı olarak elde edilen verilere göre belirli analizlerle ve istatistiki yöntemlerle açıklanmasına dayanan görüşlerdir (Ed. Duman, 2008).
Bir cevap yazın 0