1. En az kavrama düzeyinde kazanımın hedeflendiği,sayının 12 kişiden fazla olmadığı ve belli bir sorunun ele alınarak irdelendiği öğretim sürecidir (Sönmez, 2008).
  2. Küçük grup tartışmasına vızıltı, fısıltı ya da buz grupları da denir. (Sönmez,2007, s. 226)
  3. Uygulama: Öğrenciler küçük gruplara ayrılırlar ve birer sözcü belirlerler. Gruplar konuyu kendi aralarında tartıştıktan sonra, grup sözcüleri de konuyu kendi aralarında tartışırlar.
Benzer bir yazımız:  Öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir?