1. Resmiyete uygunluk, rutin davranma, prosedüre uyma gibi davranışların uygulanmasını önemli gören altı ayakkabılı uygulama tekniğinin uygulama alanlarından birisidir (De Bono, E. (1998).