1. Beyin fırtınası ya da beyin eseri gibi birkaç tekniğin birleşmesinden oluşan, öğrencilerin örgütleme ve tartışma becerilerini geliştirmek için kullanılan ve ilgi duyulan konuların listelenmesi şeklinde sürdürülen tekniktir (Doğanay, 2008).