Maddi Pekiştirme:

Pekiştireç maddi bir değer taşıyorsa (parayla satın alınabiliyorsa) oluşan pekiştirme türüdür.

Örnek:

Kalem, tablet, yiyecek gibi

Manevi Pekiştirme:

Pekiştirecin maddi bir değeri yoksa oluşan pekiştirme türüdür.

Örnek:

Çalışanı takdir etmek, çalışana ödül vermek gibi

Benzer bir yazımız:  Ezberleme nedir?