Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı, Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmıştır. Maslow aynı zamanda insancıl yaklaşım kuramınında öncüleri arasındadır. Kuramında insanların çeşitli ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçları karşılamak için belli bir hiyerarşik sırada önem verdiğine değinmiştir. Ayrıca kuramında bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeyen bireyin bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine geçemeyeceğini de vurgulamıştır.

Bu kurama örnek olarak, savaş ortamında güvenlik ihtiyacı bulunan bir bireyden kitap okuma davranışı bekleyemeyiz.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi içerisindeki gereksinimler 5 ana kategoriye ayrılmaktadır.

  1. Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk, uyku gibi temel ve yaşamsal ihtiyaçları barındırmaktadır.
  2. Güvenlik İhtiyacı: Dış faktörlerle ilgili tehlike unsurlarından korunma isteklerini barındırmaktadır.
  3. Sosyal İhtiyaçlar: Bir topluluğa ait olma, sevgi, sosyal yaşam ihtiyaçları bu kategoride yer almaktadır.
  4. Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı: İtibar, başarı gibi ihtiyaçlar bu basamakta yer alır.
  5. Kendini Gerçekleştirme: Erdemli, yaratıcı, içten, problem çözücü, bir işi başarıyla tamamlama, önyargısız ve hakikatleri kabul eden bir kişil profili bu basamakta yer alır.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi

Kaynaklar

  1. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi, 2022
  2. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi: Hayatta Kalmak İçin Nelere İhtiyaç Duyarız?, 2022

%d blogcu bunu beğendi: