1. Bireyin bir matematikçi, bir hesap uzmanı veya bir istatistikçi gibi sayıları etkin kullanabilme ya da bir bilim adamı, bir bilgisayar programcısı, bir mantık uzmanı gibi olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurarak olayların oluşumu ve işleyişi hakkında etkili bir şe-kilde mantık yürütebilme kapasitesidir (Arslan. 2007).
Benzer bir yazımız:  Arama konferansı nedir?