Matematiksel (Mantıksal) zeka nedir?

  1. Bireyin bir matematikçi, bir hesap uzmanı veya bir istatistikçi gibi sayıları etkin kullanabilme ya da bir bilim adamı, bir bilgisayar programcısı, bir mantık uzmanı gibi olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurarak olayların oluşumu ve işleyişi hakkında etkili bir şe-kilde mantık yürütebilme kapasitesidir (Arslan. 2007).
Bir cevap yazın 0